Over ons

De Shri Vishnu School is inmiddels een van de grootste basisscholen in Den Haag. Het aanbod van nieuwe leerlingen overtreft jaarlijks de plaatsingsmogelijkheden. Dit aanbod komt voort uit de hoge onderwijskundige kwaliteit van het onderwijs en het prettige klimaat dat de Shri Vishnu School kent.
Een aantal wezenlijke verschillen van onze scholen met andere bijzondere of openbare basisscholen zijn:


De kinderen leren de basisbeginselen van het Hindoeïsme. Per leerjaar is leerstof materiaal ontwikkeld, waarin kinderen op een interessante en leerzame manier kennismaken met de Hindoefilosofie. Daarnaast worden de verhalen van de Ramayana en andere heilige geschriften op een voor kinderen toegankelijke wijze gepresenteerd door middel van voorlezen, zelfstandig lezen, Chakra-stripboeken en dergelijke.


Het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven. Stichting Hindoe Onderwijs hanteert dezelfde kerndoelen als alle andere basisscholen in Nederland, met als belangrijk verschil dat er vanuit een hindoe-levenshouding wordt gewerkt. De leerlingen krijgen dus niet minder uren Nederlandse taal of rekenen dan op andere scholen. Naast de bekende vakgebieden krijgt het leer- en vormingsgebied 'dharm'a' extra aandacht (zie hierboven). Hierin wordt de elementaire kennis van het hindoeïsme onderwezen. In deze lessen is vanaf groep 5 het Hindi-onderwijs ingebed. 


Het beoefenen van yoga is binnen de Hindoefilosofie een van de wegen om inzicht te verkrijgen. Inzicht dat uiteindelijk naar bevrijding kan leiden. Verder verhoogt yoga het bewustzijn en het concentratievermogen van leerlingen, wat een positief effect heeft op het leervermogen. Op de scholen wordt de leerlingen op basis van vrijwilligheid yoga aangeboden. Vooral in Amsterdam wordt door veel leerlingen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.


In alle klassen wordt de dag met de Gayatri mantra geopend.

Aum Bhur Bhuvah Svah
Tatsa Vitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhyo Yo Nah Prachodayat

Vrij vertaald:
O Barmhartige God, Gij zijt genadig en beschermt ons steeds.
Gij ontfermt zich over Uw dienaar. O, Alomtegenwoordige, gelukzalige God, Gij zijt zegenrijk en rein. Gij alleen zijt in ons leven een steun, wij aanbidden U. O, Heer van het al, de bron van alle deugd, schenk ons wijsheid en verlicht ons levenspad.


Vanzelfsprekend worden de Hindoe hoogtijdagen Holi Phagua (het lentefeest) en Divali (het lichtjesfeest) uitgebreid op de scholen gevierd. De kinderen krijgen uitleg over de achtergronden van deze hoogtijdagen en geven op hun niveau invulling aan de diepere betekenis van deze dagen. Daarnaast vieren de scholen de reguliere feestdagen, zoals Kerst, Pasen, Sinterklaas en Nieuwjaar.


Taalexpressie en drama maken deel uit van het onderwijsaanbod op de scholen. Als bron wordt geput uit de rijke schat aan Indiase (religieuze) overleveringen. Zo werden in het verleden, fragmenten uit het levensverhaal van Shri Rama (de Ramlila) opgevoerd en worden andere verhalen bewerkt voor opvoering op de scholen.


Op de Hindoescholen staan respect voor elkaar en het zich veilig voelen van leerlingen, docenten, vrijwilligers, onderwijsondersteunend personeel, ouders en alle andere betrokkenen voorop. Respect uit zich in de wijze van omgang met elkaar, de waardering en de zorg die men heeft voor zichzelf, de ander en de omgeving. Om een veilig schoolklimaat te bevorderen zijn er schoolregels voor de kinderen. Tevens wordt met lesmaterialen gewerkt die zich richten tegen pesten op school en discriminatie. Eveneens wordt vanuit het Dharma onderwijs aandacht besteed aan waarden en normen, zoals eerlijkheid, respect voor elkaar en voor alles wat leeft; vrede op micro en macroniveau.


De scholen kennen een onderbouw (groep 1-4) en een bovenbouw (groep 5-8). De scholen hebben bouwcoördinatoren aangesteld, die zorgdragen voor een doorgaande leerlijn in hun afdeling en zorgdragen voor de onderlinge afstemming.

Onze leerlingen hebben overwegend een Hindoestaanse afkomst, maar de school staat open kinderen met alle culturele en/of etnische achtergronden.


De kwaliteit van het onderwijs is een punt van continue aandacht op alle scholen. In Rotterdam wordt aan Deltaplus deelgenomen, een intensief programma voor kwaliteitsverbetering het onderwijs in lezen en schrijven.
Met regelmaat worden de lesmethoden aangepast aan de nieuwste eisen.