GMR SHON

Hieronder treft u informatie en notulen aan van onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland bestaat uit de volgende personen, respectievelijk leerkracht- en ouderafvaardiging per school:

 

Shri Vishnuschool: Carmen Ramdas en Amiet Soekhoe (voorzitter)
Shri Saraswatieschool: Natasha Nandkoemarsing en Rajshri Khargi 
Shri Ganeshaschool: Yessa Mangroe en Pravien Khelawan
Shri Krishnaschool: Geeta Mathoera en Warsha Kalidien
Shri Laksmischool: Roy Amanh en Shunil Heera

 

De GMR is bereikbaar via gmr@shon.nl 

 

Jaarverslagen:

 

Jaarverslag GMR SHON schooljaar 2019-2020

 

 

Notulen GMR-vergaderingen:

 

Schooljaar 2019-2020:

 

GMR-vergadering 26 mei 2020

 

GMR-vergadering 27 januari 2020

 

GMR-vergadering 10 december 2019

 

GMR-vergadering 22 november 2019

 

GMR-vergadering 15 oktober 2019

 

 

Documenten:

 

GMR-reglement SHON 2020

 

Medezeggenschapstatuut SHON