1

Welkom – Namaskar!

In verband met de coronacrisis zijn momenteel al onze scholen gesloten. Er is een (digitaal) aanbod, zodat de leerlingen in deze moeilijke omstandigheden thuis aan de slag kunnen. Via het ouderportaal Mijnschoolinfo' en de websites van de scholen proberen we iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden.

 

 

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland verzorgt basisonderwijs in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Almere.

 

Onze vijf Hindoe basisscholen staan voor hoogwaardig onderwijs, met veel aandacht voor de beste ontwikkeling van uw kind. Alle lessen worden in het Nederlands gegeven. Uw kind krijgt dus net zoveel uren Nederlandse taal en rekenen als op andere scholen. Het belangrijkste verschil is dat wij uw kind ook de basisbeginselen van het Hindoeïsme leren. Dankzij het prettige, respectvolle en veilige klimaat zijn onze scholen inmiddels uitgegroeid tot een begrip, waar ouders hun kind met vertrouwen plaatsen. 

 

Ga naar de site van de Shri Vishnu School (Den Haag), Shri Laksmi School (Amsterdam), Shri Saraswatie School (Rotterdam), Shri Krishna School (Utrecht) of Shri Ganesha School (Almere) voor meer informatie.

  • Hindoeïsme
    Wij zijn trots op onze Hindoe levenshouding. Daarom leert uw kind op onze scholen op een leerzame, speelse manier de basisbeginselen van het Hindoeïsme. Hiervoor hebben we per leerjaar eigen, leuk lesmateriaal ontwikkeld.
  • Kwaliteit
    De kwaliteit van ons onderwijs staat altijd voorop. Onze basisscholen hanteren dezelfde kerndoelen als alle andere basisscholen. We gebruiken een leerlingen volgsysteem, om vroegtijdig mogelijke achterstanden op te sporen en bij te sturen. Daarom zijn de Cito-eindscores van onze leerlingen al jarenlang gemiddeld hoger dan elders.
  • Extra vorming
    Vanuit het Dharma onderwijs besteden we veel aandacht aan waarden en normen. We werken daarnaast met lesmateriaal dat zich richt tegen pesten op school en discriminatie. Ook taalexpressie en drama maken bij ons deel uit van het lesprogramma.