Nieuws

15 februari 2016

Engelse les op de Shri Vishnu School

Gajatrie Parmessar is klasselerares van groep 1 en 2 op de Shri Vishnu School in Den Haag. Engels taalonderwijs geven is één van haar taken. “De lessen moeten aansluiten op de belevingswereld van de kinderen,” zegt ze. 

Door Stuart Kensenhuis


Engelse les op de Shri Vishnu School
Engels is sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs. Toentertijd is men uitgegaan van de opkomst van Engels als internationale voertaal. Ook wilde men dat leerlingen voldoende vaardigheid opbouwden voor het vervolgonderwijs. Tegenwoordig is meekomen in de internationale economie belangrijk. Ouders willen bovendien dat de taalgevoeligheid van hun kind zo goed mogelijk wordt benut om ze een vreemde taal te leren. Spelenderwijs, door middel van aansprekende activiteiten en uitdagend lesmateriaal. Het liefst al vanaf de eerste groepen op de basisschool. Daardoor zijn ze goed voorbereid op de groepen 7 en 8 wanneer ze aansluiting gaan zoeken met het voortgezet onderwijs, en later met het hoger beroepsonderwijs (hbo) en de universiteit. Dit zijn ook de belangrijkste redenen voor de Shri Vishnu School om al in groep 1 met lessen in deze taal te beginnen.

“Maar de eerste 2 weken ben ik vooral bezig om een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen”, zegt Parmessar. “Ik ga dan op zoek naar hun talenten en hoe ik het beste met ze kan communiceren.” Vaak zingt ze liedjes met hen, zoals ‘one, two, three, four, five, six’. Ritmisch en met een zangstem doet ze aan me voor hoe dat gaat. Signaleren door te observeren is voor haar ook een manier om de kinderen te steunen. En telkens komt weer die vraag terug; hoe kan ik een kind het beste helpen om zijn woordenschat uit te breiden en zich te ontwikkelen? “Deelstapjes”, zegt Parmessar. “En bij de stukjes die goed gaan. ‘Yes!’ Daar krijgt een kind zelfvertrouwen van.” Om te illusteren hoezeer ze in de aanpak op de Shri Vishnu School gelooft vertelt ze me iets over haar eigen achtergrond en haar kind. “Mijn dochter heb ik eens hier ook  ingeschreven toen ik van andere ouders hoorde dat er goede resultaten werden behaald. Daarna ben ik zelf hier begonnen als onderwijsassistente. Later ben ik gaan studeren voor leraar basisonderwijs en mocht ik zelfstandig voor de klas staan. Nu volg ik een masteropleiding.”  Of bij deze leraar van de Shri Vishnu School een kind zich kan ontwikkelen? Daar ben ik van overtuigd. Want in haar zie je terug dezelfde hoge verwachtingen die de ouders van hun kinderen hebben, iets wat ik overigens bij meer docenten op de Shri Vishnu School heb gezien. “Have a nice day”, zegt ze als ik weg ga.