Nieuws

15 februari 2016

3D printen op de Shri Laksmi School

De Shri Laksmi School in Amsterdam-Zuidoost is onlangs in groep 6 en 7 gestart met lessen over 3D printen. “Van de 30 scholen in dit stadsdeel zijn wij 1 van de 2 die hiermee zijn begonnen”, zegt  directeur Rabin Mathoera. Reden genoeg om hem een aantal vragen voor te leggen.   

Door Stuart Kensenhuis


3D printen op de Shri Laksmi School
Hoe reageren de leerlingen op de introductie?

“Ze vinden het leuk! Nu leren ze ontwerpen en opslaan. Later gaan ze hun design uitprinten. Volgens mij zijn ze nu met kikkertjes bezig. Eigenlijk willen ze meer maar vanwege de kosten moet ik het voorlopig beperkt houden. Subsidie ontvangen we namelijk alleen voor de begeleiding. Voor de printer en het onderhoudscontract moeten we zelf betalen.”

 

Waarom zijn jullie met 3D printen begonnen?

“Het is belangrijk dat we niet achter lopen wat betreft ontwikkeling. Daarom hebben we besloten om mee te doen met een pilot die hier in Zuidoost is gestart. Aan lezen en schrijven zullen we goed aandacht blijven besteden maar ik vind dat de kinderen zich hiermee breder kunnen vormen. Ik verwacht dat zij zich ook het digitale gedeelte van het taal en rekenonderwijs eigen kunnen maken.”

 

Wie geeft de lessen? Een reguliere docent?

Nee, het is een externe leraar.Hij heeft voorgesteld om een mentorsysteem in te voeren. Dit betekent dat de kinderen uit groep 6 en 7 gevraagd wordt om de kennis die hen is bijgebracht door te geven aan de kinderen van groep 5 en andere. Wat dit betreft hebben de meisjes net zo veel interesse in de techniek als de jongens.  

 

Zet u ook in op nog meer Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in het basisonderwijs?

“Het is niet zo dat we op onze ICT-lessen worden afgerekend door de Onderwijsinspectie. Wel op taal en rekenen. Maar met ICT-lessen kan je het taal- en rekenonderwijs op een hoger niveau brengen. Het is een middel om die onderdelen te verbeteren en het wordt steeds belangrijker. Dus we houden er rekening mee en doen graag mee aan studiedagen, etc. om de ontwikkelingen te volgen. Op school hebben we bijvoorbeeld al geen krijtbord en whiteboard meer. We werken meer met de desktop en de laptop. Dit is overigens mijn 43e jaar in het onderwijs. Nog een aantal jaren en ik ga met pensioen. Maar voor die tijd wil ik voor mijn leerlingen nog werken aan goed ICT-onderwijs en met de juiste voorzieningen.”