Home

Welkom op de website met het lesmateriaal voor Dharma-lessen van Stichting Hindoe Onderwijs!

 

Deze pagina's zijn in eerste instantie bedoeld voor de bij SHO aangesloten medewerkers en leerlingen.

Dharma

Dharma betekent letterlijk ‘vasthouden’, te vergelijken met het Chinese begrip ‘Tao’ (levenswet of levensweg): de juiste manier van leven voor een hindoe. Dit geldt echter niet in absolute zin, zelfs niet voor alle hindoes of voor iedere kaste, maar geldt alleen voor ieder persoonlijk. Ieder mens moet dus voor zichzelf zijn ‘dharma’ ontdekken en zich daaraan houden. Iemands ‘dharma’ gaat dus eigenlijk uit boven datgene wat ‘goed’ en ‘kwaad’ heet.

 

Hindoeïsme

Het hindoeïsme is zo'n 4000 jaar geleden in India ontstaan. Inmiddels zijn de gelovigen over de hele wereld verspreid. Maurice viert het hindoeïstische feest Holi en legt uit hoe de godsdienst beleefd wordt. Waarom krijgen mannen tijdens de dienst een streepje op hun voorhoofd en vrouwen een stip?