We bestaan 30 jaar!

04 april 2018

30 jaar SHON

De Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) en de Shri Vishnu School in Den Haag bestaan dit jaar – officieel in augustus – maar liefst dertig jaar en dat laten we niet zomaar aan ons voorbij gaan. We gaan het vieren met de kinderen en het personeel. Er komen verschillende activiteiten om dit jubileum luister bij te zetten.

30 jaar SHON
Zo gaan we in het nieuwe schooljaar (2018/2019) speciale aandacht besteden aan wetenschap, techniek en duurzaamheid. De kinderen worden getrakteerd op ontzettend gave experimenten en proefjes die hun jonge hoofden ver te boven gaan, maar wel degelijk mogelijk zijn, en spannend. Duurzaamheid is van belang, zodat de kinderen leren dat we zuinig moeten omspringen met onze leefomgeving. In dit kader zijn we ook van plan om een dag te organiseren waarop alle leerlingen en medewerkers van alle vijf SHON-scholen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Almere op één plek bij elkaar komen voor een iconisch moment. Wat we daar gaan doen, is natuurlijk nog een verrassing!

 

Naast die festiviteiten kijken we ook graag terug naar het verleden, het heden en de toekomst van de Hindoebassischolen van de SHON. Die verhalen zullen via deze website – http://www.shon.nl/ - worden gepresenteerd. De toekomst van de scholen ligt bijvoorbeeld in het onderwijs via de moderne technologie: tablets, laptops, programmeren voor leerlingen en robotica. De SHON gaat daarmee nog meer aandacht aan wetenschap en techniek besteden.

 

Ook gaan we dieper kijken naar de identiteit van de scholen en de rol van Dharma in het onderwijs. Dertig jaar is een mooi moment om kritisch te kijken naar of we onze Hindoeïstische grondslag wel op de juiste manier naar voren brengen. Dat geldt natuurlijk ook voor het onderwijs op zich. Waar staan we pedagogisch en didactisch? We kijken ook naar onze missie, visie en de kernwaarden van ons onderwijsklimaat. “De tijd en de ontwikkelingen binnen het onderwijs vragen ons om leerlingen in de maatschappij te brengen die én goede prestaties hebben én stevig in hun schoenen staan en zich goed kunnen handhaven in de maatschappij. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om extra aandacht te besteden aan zelfvertrouwen en zelfbewustzijn”, zegt Rajesh Ramnewash, voorzitter van het College van Bestuur van de SHON. “Dit wordt natuurlijk het jaar van feest, maar ook één van bezinning, herijking en een blik voorwaarts naar de toekomst.”